Kecskeméti Csillagbölcső Waldorf Óvoda tel.: +36 76 954 970, +36 20 422 7745
e-mail: ovoda@csillagbolcso.hu
cím : Kecskemét, Napsugár u. 2.
Csillagbölcső Waldorf Általános Iskola és AMI tel.: +36 76 954 970, +36 30 373 6246
e-mail: iskola@csillagbolcso.hu
cím : Kecskemét, Szolnoki út 20.

Bemutatkozik a leendő első osztályos tanító

Megosztás

Az általános iskola első másfél évében a kecskeméti Jókai Mór (ma Piarista) Általános Iskolába jártam, ezután a családom költözése miatt falusi iskolában folytattam, kis létszámú osztályban.

 A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségiztem speciális francia nyelvi tagozaton.

Tanítónak készülök gyerekkorom óta. Ebből a célból mentem történelem szakra a Miskolci Egyetemre majd végeztem el a Táncművészeti Főiskolán a táncpedagógus szakot, ezért tanultam drámapedagógiát. A Waldorf osztálytanítói képesítésemet az ELTE Bárczy GyPK-n szereztem. A GYES évei alatt Waldorf iskolákban hospitáltam, készülve az osztálytanítói feladatokra.

A diplomám kézbevételekor még nem éreztem magam késznek a tanításra. A gimnázium drámai tagozatán is tanító tanáraim számos követhető és követendő példát mutattak e téren. Az egyetemi képzés azonban félúton járt a tudós- és a tanárképzés között, és a pedagógiai munkához nem sok módszertani fogódzót adott.  A kiépülő, Vekerdy Tamás és Mihály Ottó nevével fémjelzett Pedagógiai Tanszék jóvoltából ugyanakkor – ha csak kaleidoszkópszerűen is − némi rátekintést kaphattunk az alternatív pedagógiákban rejlő lehetőségekre, szempontokat a későbbi orientációhoz.     

Az egyetem utolsó félévében már dolgoztam a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában, ahol tudományos kutatómunkát végeztem három évig. Választott szakterületem a megye 1945 utáni társadalom- egyház- és politikatörténete volt. (Publikációk: 1956 Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára I-II. köt. Kecskemét, 1999; Homokmégy 1898-1960, Kalocsa 2000; Kerekegyháza története, Kecskemét, 2000).

A történészi munkával párhuzamosan fordult az érdeklődésem a néptánctanítás felé. (1999 óta a kecskeméti Kurázsi Táncműhely tagja vagyok.) 2002-ben helyezkedtem el a kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Itt kezdetben a felső tagozatos tanulószoba vezetése, majd történelem (és állampolgári ismeretek) és etika tantárgyak tanítása volt a feladatom (ötödiktől nyolcadik évfolyamig), óraadóként pedig lehetőségem nyílt néptánc ill. népi játék tanítására itt és a kecskeméti Református Általános Iskolában. Ezeknek az éveknek a fontos tapasztalata a gyerekek természetének megismerése mellett a tananyagközpontú tanítás zsákutcáival való találkozás volt: a tanulószobázás és szaktárgyak tanítása során tudatossá vált bennem: mit és hogyan nem érdemes (illetve nem is szabad) tanítanom. A néptánctanítás jelentette a pozitív pedagógiai tapasztalatokat: megtapasztalhattam, hogy a mozgás jelenti a képességfejlesztés leghatékonyabb módját egy bizonyos életkor alatt. Ekkor kerültem kapcsolatba néptánc óraadóként a kecskeméti Mihály Kertje Waldorf Iskolával.  A Waldorf Óvodában az ünnepkörökhöz kapcsolódva tartottam játszó foglalkozásokat.

Időközben elvégeztem el a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás-vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú képzését.

Legnagyobb lányom a Mihály Kertje Waldorf Iskolában lett elsős, az iskola fenntartója a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület volt, amelynek titkáraként fenntartói feladatok ellátásában vettem részt. Igy kezdtem el tanulni azt, hogy hogyan működik egy iskola.

 2015-ben a Csillagbölcső Waldorf Egyesülettel új iskola alapításába fogtunk. A létrejövő iskola ötödik osztályának tanítója lettem. Az indulást követően két évig az iskola vezetését elláttam az iskola vezetését az osztálytanítói teendőim és az évente beinduló első osztályok beiskolázási feladatai mellett.

2020. júniusában elballagott az osztályom – az iskola történetében az első nyolcadik osztály. A velük töltött négy évről azt mondhatom, hogy áldásként éltem meg – minden kollégám ilyen osztályra vágyik. Az iskolaalapító szülői kör bízta rám gyermekei tanítását, és a feladatom önmagát jutalmazta – egy remek közösséget vezethettem.

Az állami iskolában szaktanárként eltöltött évek alatt javarészt azt tanultam meg, hogy mit és hogyan nem érdemes, illetve nem is szabad tanítani. A Waldorf iskolában megtanulhattam úgy tanítani, hogy ballagó tanítványom a búcsúzó beszédében azt mondhassa: „Minden reggel kíváncsian vártam, az előttem álló napot.

Három gyermekem van, mindhárman Waldorf óvodába és iskolába járnak és/vagy jártak. 

 A világot úgy ismerjük meg, ha rákérdezünk – a kész válaszok helyett a kérdezés képességét kell kialakítanunk a gyerekekben.
Szabadságra nevelni nem azt jelenti, hogy mindent megengedünk, hanem azt, hogy segítjük a gyerekeket a világ megtapasztalásában és az önmagukra találásban. Ez kölcsönös. Csak így lehetséges, hogy ne az iskolának, hanem valóban az életnek tanuljunk.

Várakozással tekintek a következő évek elé is.